การเข้ารหัสและการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย

การเข้ารหัสและการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย

การถ่ายโอนข้อมูลในระบบธุรกิจมักเกิดขึ้นด้วยความช่วยเหลือของสื่อดิจิทัล ในสถานการณ์ดังกล่าวการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนี้ยังคงอยู่ในจุดสำคัญที่สำคัญของทุกองค์กร การเข้ารหัสมีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ถ่ายโอน ให้เราสำรวจและออกจากเทคนิคที่มีความสำคัญหลักนี้

การเข้ารหัสเป็นอย่างไร?
การเข้ารหัสคือวิธีการซ่อนข้อมูลด้วยการใช้ microdots การรวมคำภาพหรือด้วยวิธีอื่น ๆ ในสนามรบด้านเทคนิคอาจเรียกได้ว่าเป็นข้อความธรรมดาในรูปแบบที่เข้ารหัสซึ่งมักเรียกว่า Ciphertext แล้วแปลงเป็นรูปแบบถอดรหัสที่รู้จักกันในชื่อ Cleartext กระบวนการเข้ารหัสและถอดรหัสนี้เรียกว่าการเข้ารหัสและคนที่ฝึกซ้อมในฟิลด์นี้เป็นที่รู้จักกันในนามของผู้เข้ารหัสลับ (cryptographers)

อะไรคือวัตถุประสงค์ของการเข้ารหัส?

การเข้ารหัสลับแบบโมเดิร์นดังต่อไปนี้วัตถุประสงค์ด้านล่าง –
1. ความลับ – บุคคลที่อยู่นอกแวดวงไม่สามารถเข้าใจข้อมูลระหว่างผู้ส่งและผู้รับได้
2. ความซื่อสัตย์ – ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นไปได้เมื่อข้อความถูกนำออกใช้แล้ว
3. การ รับรองความถูกต้อง – ข้อมูลและแหล่งที่มาในระบบการเข้ารหัสเป็นของแท้ ทั้งผู้ส่งและผู้รับสามารถระบุซึ่งกันและกันและที่มาหรือปลายทางของข้อมูลได้
4. ไม่มีการ ปฏิเสธ – ไม่มีผู้ส่งหรือผู้รับสามารถย้อนกลับข้อความในภายหลัง
5. การควบคุมการเข้าถึง – เฉพาะผู้มีอำนาจเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นจะมีการใช้รูปแบบการเข้ารหัสข้อมูลต่อไปนี้ –

1. การเข้ารหัสลับแบบสมมาตร – หรือที่เรียกว่าการเข้ารหัสลับคีย์ลับ (secret key cryptography) เป็นวิธีการที่ผู้ส่งและผู้รับได้แบ่งปันรหัสลับเดียวกันและคีย์สำหรับการเข้ารหัสและถอดรหัส เทคนิคนี้มีประโยชน์หากคุณสื่อสารกับคนจำนวน จำกัด แต่ไม่ค่อยมีประโยชน์ในการสื่อสารมวลชน
2. การเข้ารหัสลับแบบไม่สมมาตร – นี้เรียกว่าการเข้ารหัสลับคีย์สาธารณะซึ่งคีย์ที่แยกต่างหากใช้สำหรับการเข้ารหัสและถอดรหัส นี่เป็นประโยชน์สำหรับการแลกเปลี่ยนคีย์และลายเซ็นดิจิทัลเช่น RSA อัลกอริทึมลายเซ็นดิจิทัลมาตรฐานการเข้ารหัสลับคีย์สาธารณะเป็นต้น
3. ข้อความย่อย – ในนี้ฟังก์ชันแฮชจะใช้เพื่อเข้ารหัสข้อมูลอย่างถาวร นี่เรียกว่าการเข้ารหัสแบบทางเดียว

การเข้ารหัสช่วยปกป้องทรัพยากรเครือข่ายต่อการเปลี่ยนแปลงการทำลายและการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต พวกเขารักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายสินทรัพย์ไอทีและข้อมูลที่เป็นความลับ ในสถานการณ์ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงหรือยับยั้งข้อมูลและข้อมูลทำได้ง่ายมาก การโจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับอีกครั้งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่สะดวก

เราที่ iACT Global ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคนิคการเข้ารหัสลับที่มีความสำคัญและมีการปฏิบัติทั่วโลก เราให้ความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง