กล้องระดับ มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator

กล้องระดับ กำลังขยาย 24 เท่า ราคาพิเศษทั้งชุด รวมขาตั้งกล้องและไม้สต๊าฟ ที่มีช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติ +/- 15 ลิปดา ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.3 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง 32 มม. มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุกๆ 1 องศา อ่านค่ามุมโดยตรง 1 องศา อ่านค่ามุมโดยตรง 1 องศา ความละเอียดในการทำระดับในระยะ 1 กม.ความคาดเคลื่อน +/- 2 มม.ได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001

กล้องระดับมีอุปกรณ์ประกอบด้วยกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้ มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด มีฝาครอบเลนส์ มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง เป็นรุ่นที่นิยมใช้กันในหน่วยงานราชการ เหมาะสำหรับผู้รับเหมาทั่วไปที่ต้องการใช้กล้องที่มีกำลังขยายสูงใช้งานได้ดี แต่จำกัดงบประมาณไม่สูงมาก

เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ มีกำลังขยาย 24 เท่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง 32 มม. ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตรไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร หรือ 1 องศา 25 ลิปดา ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.3 เมตร ค่าตัวคูณคงที่ 100 มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensatorที่มีช่วงการทำงาน ของระบบอัตโนมัติ +/- 15 ลิปดา

ความละเอียดในการทำระดับในระยะ 1 กม.ความคาดเคลื่อน +/- 2 มม. ความไวของระดับน้ำฟองกลม 10 ลิปดา ต่อ 2 มม. มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุกๆ 1 องศา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศา 103 มม. อ่านค่ามุมโดยตรง 1 องศา อ่านค่ามุมโดยประมาณ 6 ลิปดา ได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001