ทำไมต้องซื้อบ้านมือสองจากเจ้าของเดิม

การซื้อบ้านมือสองจากเจ้าของเดิมนั้น ถือเป็นการซื้อบ้านมือสองที่ง่ายที่สุด เนื่องจากเราสามารถเจรจาต่อรองเรื่องราคาบ้านกับผู้ขายได้โดยตรง ทั้งยังมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่า หลังการซื้อขายบ้านและโอนกรรมสิทธิ์บ้านแล้ว เราจะสามารถย้ายเข้าอยู่อาศัยในบ้านได้โดยไม่ต้องอาศัยอำนาจศาลเพื่อฟ้องขับไล่ผู้อยู่อาศัยเดิม แต่ทั้งนี้ผู้ซื้อก็ควรสอบถามเจ้าของเดิมให้แน่ใจก่อนว่าเจ้าของบ้านนั้นเต็มใจขายบ้านหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง

แต่การซื้อบ้านมือสองนั้นก็ควรต้องระวังในเรื่องของเอกสารต่างๆ มากเป็นพิเศษ เช่น รายละเอียดในสัญญาซื้อขายบ้าน การตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินของผู้เป็นเจ้าของ โดยสามารถตรวจสอบจากข้อมูลหลังโฉนดที่ดินว่ามีชื่อผู้ใดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และต้องตรวจสอบชื่อของผู้ขายว่าเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของกรรมสิทธิ์จริง ๆ หากจำเป็นต้องตกลงซื้อขายกับผู้อื่น เช่น ญาติของเจ้าของ ก็ต้องให้ผู้ขายนั้นแสดงหลักฐานใบมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบอื่น ๆ ที่ชัดเจนถูกต้องก่อนเสมอ

ซื้อบ้านมือสองจากเจ้าของเดิมต้องรู้อะไรบ้าง

ที่สำคัญการซื้อบ้านมือสองก็คือ การจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายซึ่งรับมอบอำนาจมาโดยไม่ใช่เจ้าของโดยตรงนั้น ควรจ่ายเป็นเช็คเงินสด หรือเช็คธนาคารที่สั่งจ่ายในนามเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินที่เราซื้อเท่านั้น ไม่ควรจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้อื่นเด็ดขาด เพื่อป้องกันมิให้ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงต้มตุ๋นได้

สำหรับเจ้าของบ้านมือสองบางคนอาจต้องการความชัดเจนในการซื้อขายกับเรา การวางมัดจำก็คือสิ่งที่ช่วยยืนยันได้ระดับหนึ่งครับว่าเจ้าของบ้านและเราได้มีการซื้อขายกัน อีกอย่างในฐานะที่เพื่อนๆเป็นผู้ซื้อเองจะได้ป้องกันเจ้าของบ้านนำบ้านไปขายตัดหน้ากับคนอื่นๆที่เขาให้ราคาดีกว่าเรา

ค่ามัดจำเพื่อซื้อบ้านมือสอง

แต่มีผู้ซื้อจำนวนมากเปลี่ยนใจกลางคันไม่ยอมที่จะซื้อบ้านมือสองต่อด้วยเหตุผลว่าไม่ชอบเจอที่อื่นถูกกว่า สภาพดีกว่า การวางมัดจำจะได้เป็นเครื่องมัดตัวมัดใจทั้งฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขายครับเพื่อนๆ เรื่องเงินมัดจำนี่ก็มีเป็นเรื่องเป็นราวอยู่บ้าง คือผู้ซื้อวางมัดจำแล้วแต่ดันกู้ไม่ผ่านนี่จะทำไงดี พูดยากครับบางคนก็ยอมคืนเงิน บางคนก็ยึดไปเลยตามกฎระเบียบ

ส่วนใหญ่แล้วที่เจ้าของบ้านมือสองบอกว่าจะออกค่าใช้จ่ายคนละครึ่งกับเราก็มีแค่ค่าโอน ส่วนเรื่องของค่าจดจำนอง อันนี้เราต้องออกเองเพราะเรากู้ธนาคารมาซื้อบ้านหลังนี้จึงต้องจดจำนองเป็นชื่อธนาคารที่เราขอสินเชื่อ หากไม่ต้องการเสียค่าจดจำนองก็คือให้ซื้อบ้านเงินสด