เบอร์มงคล เสริมชะตาชีวิต และทำให้ชีวิตดีขึ้นได้

เพราะเรื่องของดวง เรื่องของความเชื่อ เป็นเรื่องที่อธิบายได้ยาก แต่ก็ใช่ว่าจะไม่สำคัญ โดยเฉพาะในเรื่องของตัวเลข การเปลี่ยนเบอร์ก็ใช่ว่าจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นอย่างชัดเจน แต่อย่างน้อยก็มีผลในด้านของจิตใจ เพราะเมื่อเปลี่ยนแล้วก็อาจจะเพิ่มความั่นใจให้มากขึ้น การเลือกเบอร์มงคลก็ต้องเลือกให้ตรงกับอาชีพ และสิ่งที่ต้องการถึงจะได้ผลดีที่สุด

เบอร์มงคล ไม่ใช่วัตถุมงคล แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนเชื่อว่าถ้าหากมีไว้จะช่วยเสริมพลังชีวิต เสริมชะตาชีวิต และทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ หากจะพูดแบบนั้นก็คงไม่ผิดนัก เพราะการเลือกเบอร์มงคล หากเจ้าของเบอร์เชื่อว่าเบอร์ที่ตัวเองเลือกมานั้นเป็นเบอร์ที่ใช้แล้วจะทำให้ตัวเองดีขึ้น ก็จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจและความสบายใจให้เจ้าของเบอร์ จะติดต่อสื่อสารกับใครก็จะมีความมั่นใจมากขึ้น เรื่องนี้ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเอง

การเลือกเบอร์นั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ก็คือต้องเลือกเบอร์ให้เหมาะกับดวงชะตาและต้องถูกชะตา นั่นหมายความว่าเบอร์นั้นต้องมีความหมายที่สอดคล้องและส่งผลดีกับอาชีพการงานที่ทำอยู่ และต้องเป็นเบอร์ที่เราถูกชะตาคือเห็นแล้วชอบเลย เมื่อใช้แล้วก็จะได้ช่วยเสริมดวงของเรา หากเราเลือกหมายเลขโทรศัพท์ดี เป็นมงคลก็จะส่งผลดีให้กับตัวเอง จะสามารถช่วยเพิ่มพลังงานชีวิตด้านบวกขึ้นได้อย่างน่าอศจรรย์